LDz publisko atbilstoši starptautiskiem standartiem izstrādātu 2016.gada ilgtspējas pārskatu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz publisko atbilstoši starptautiskiem standartiem izstrādātu 2016.gada ilgtspējas pārskatu

Satiksmes ministrija šodien, 27.aprīlī ir apstiprinājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) 2016.gada pārskatu. Papildus ikgadējam finanšu pārskatam LDz šogad pirmo reizi ir sagatavojis ilgtspējas pārskatu atbilstoši starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) G4 vadlīnijām. Tajā atspoguļota uzņēmuma darbības ietekme uz valsts tautsaimniecību, sabiedrību un vidi.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “”Latvijas dzelzceļš” ir uzņēmums, kura mērķis nav gūt maksimālu peļņu, bet gan radīt apstākļus tautsaimniecībai kopumā, lai transporta un citu nozaru dalībnieki, izmantojot konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūru, varētu attīstīties. Tādēļ šogad pirmo reizi veicām plašāku uzņēmuma nefinanšu ietekmes izvērtējumu, kas atspoguļots mūsu ilgtspējas pārskatā, turklāt veidots pēc līdzīgiem principiem, kā daudzu citu pasaules uzņēmumu pārskati. Vienlaikus esmu patiesi gandarīts, ka “Latvijas dzelzceļš” ir pirmais dzelzceļa un loģistikas nozares uzņēmums Baltijā, kas izstrādājis GRI ilgtspējas pārskatu.”

Ilgtspējas pārskats ļauj identificēt un ilgākā laika periodā analizēt uzņēmuma ietekmi plašākā kontekstā. Prognozējams, ka turpmākajos gados ikgadējie ilgtspējas ziņojumi LDz kalpos par nozīmīgu lēmumu pieņemšanas instrumentu uzņēmuma attīstībai. Pārskata gatavošanā iesaistījās ne tikai LDz, bet arī LR Satiksmes ministrija, sadarbības partneri, klienti, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība un citas LDz ietekmes puses, palīdzot uzņēmumam identificēt jomas, tēmas un jautājumus, kuri ir pietiekami būtiski, lai par tiem ziņotu pārskatā. 

Ilgtspējas pārskats jau tagad ir pieejams LDz mājaslapā http://parskati.ldz.lv, kā arī būs ikvienam interesentam pieejams starptautiskajā GRI datu bāzē līdzās tādiem nozares uzņēmumiem kā Vācijas, Krievijas, Somijas un citu valstu dzelzceļi.

 

Būtiskākie uzņēmuma darbības rezultāti un attīstības virzieni

2016.gads “Latvijas dzelzceļam” bija izaicinājumiem bagāts, tomēr darba rādītāji ir sekmīgi – izmantojot LDz infrastruktūru, ir pārvadāti 47,8 miljoni tonnu kravu un 17,2 miljoni pasažieru. Tā rezultātā uzņēmuma apgrozījums bija 192,6 miljoni eiro, bet peļņa – 0,9 miljoni eiro.

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem dzelzceļa nozares īpatsvars pakalpojumu eksporta sektorā ir 7,8%, kas apliecina uzņēmuma ievērojamo ekonomisko ietekmi uz valsts tautsaimniecību. Savukārt nomaksātie nodokļi 66,61 miljona eiro apmērā ļauj būt starp desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, tādējādi dodot ieguldījumu valsts funkciju finansēšanā sabiedrībai būtiskās jomās.

Turklāt LDz ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī – uzņēmumā strādā 6808 darbinieki, no kuriem 30% nodarbināti Latgalē, tādējādi dodot pienesumu arī reģionu, īpaši Latgales attīstībai.

Nolūkā sekmēt darbinieku iesaisti uzņēmuma nākotnes veidošanā LDz pēc rūpīgas izvērtēšanas šogad ir ieviesis "Ideju banku". Tās ietvaros ikviens LDz darbinieks aicināts iesniegt savu ideju uzņēmuma darbības pilnveidošanai. “Nebaidos teikt, ka šāda iniciatīva mūsu uzņēmumā ir unikāla, jo līdz šim nav bijis tādas tradīcijas. Bez šaubām, drošība, kas neizbēgami saistās ar zināmu disciplīnu, joprojām ir nozīmīgākā vērtība LDz, taču, lai augstu un attīstītos, uzņēmumam jākļūst atvērtākam jaunām idejām,” uzsver E.Bērziņš.

Rūpējoties par energoresursu efektīvu izmantošanu vērā ņemams sasniegums ir LDz saņemtais ISO energopārvaldības sertifikāta saņemšana, kas apliecina, ka uzņēmums pilda Energoefektivitātes likumā lielajiem uzņēmumiem noteiktos pienākumus par energoefektivitātes politikas īstenošanu. Darbs tiek turpināts, lai nākotnē padarītu uzņēmumu vēl energoefektīvāku.

2016.gadā arī izstrādāta un ieviesta koncerna Krāpšanas novēršanas politika. Tās ietvaros tiek nodrošināta anonīmas ziņošanas iespēja, ja kādam ir pamatotas aizdomas un informācija par negodprātīgiem darījumiem, kā arī uzņēmums izstrādā un ievieš praksē ētikas pamatprincipus sadarbības partneriem.

2017.gadā LDz mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu loģistikas uzņēmumu grupu ne tikai Latvijas un Baltijas mērogā, bet arī daudz plašāk, apgūstot Āzijas un Tuvo austrumu tirgu. Lai sekmētu nozares konkurētspēju, norit aktīvs darbs pie investīciju projektiem. 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānots īstenot projektus 645 miljonu eiro apmērā. To vidū ir Rīgas un Daugavpils mezglu modernizācija, pie kuras darbs jau uzsākts, kā arī dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts, kuram saņemts Ministru kabineta akcepts.

Tāpat šogad plānots noslēgt nozares stratēģisko dokumentu izstrādes posmu un, balstoties uz Satiksmes ministrijas izstrādāto Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, noslēgt daudzgadu līgumu starp Satiksmes ministriju un infrastruktūras pārvaldītāju - LDz. Līgumā būs skaidri definētas valsts prasības un finanšu līdzsvara nodrošināšanas mehānismi.

Turpinot pagājušā gada nogales pozitīvos darbības rezultātus, arī šī gada sākumā vērojama pozitīva tendence – pirmajā ceturksnī pa LDz infrastruktūru jau pārvadāti 14,06 miljoni tonnu kravu, kas ir par 8,1% vairāk nekā 2016.gada pirmajos trīs mēnešos. Uzņēmuma apgrozījums bija 53,99 miljoni eiro, un tas par 4,5% pārsniedz iepriekšējā gada pirmā ceturkšņa rādītājus. Savukārt peļņa pieaugusi par 96%, sasniedzot 10,13 miljonus eiro. 6,4% pieaugums vērojams arī pārvadāto pasažieru sektorā, gada pirmajos trīs mēnešos sasniedzot 3,9 miljonus cilvēku.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31