LDz koncerna uzņēmumi 2016.gadā saglabā finanšu stabilitāti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz koncerna uzņēmumi 2016.gadā saglabā finanšu stabilitāti

Pagājušajā gadā kravu apgrozījuma krituma ietekmē VAS "Latvijas dzelzceļš" neto apgrozījums bija 192,6 miljoni eiro, kas ir par 25,2 miljoniem eiro jeb 11,6% mazāk nekā 2015.gadā, tomēr uzņēmums strādāja ar 0,9 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētie finanšu dati par pagājušo gadu.

Uzņēmuma kapitālieguldījumu apjoms pagājušajā gadā bija 27,1 miljoni eiro. To ietvaros veikts sliežu ceļu kapitālais remonts, iegādātas tehnoloģiskās iekārtas sliežu ceļu remontam un uzturēšanai, ritošā sastāva diagnosticēšanai un remontam, kā arī veikta datu pārraides tīklu paplašināšana objektos Rīgā un Daugavpilī, VoIP telefonijas sistēmu paplašināšana Rīgā, kā arī WI-FI sistēmu paplašināšana. Realizēti optisko tīklu izbūves projektēšanas darbi, datu pārraides līniju pieslēgšana iecirknī Rīga-Lugaži, un citi darbi.

Peļņas rādītāju samazinājumu salīdzinājumā ar 2015.gadu (2,1 milj. eiro) ietekmēja arī atšķirīgā metodika pārskata sagatavošanā – LDz pirmo reizi sagatavo finanšu pārskatu par 2016.gadu saskaņā ar ES Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas ietvēra pamatlīdzekļu patiesās vērtības korekciju.  

Kaut arī lielākā daļa LDz izmaksu ir saistīti ar infrastruktūras uzturēšanu un atjaunošanu, ko nevar samazināt proporcionāli ieņēmumu kritumam, uzņēmumam izdevās par 18% samazināt administratīvās izmaksas. Papildus jānorāda, ka kravu pārvadājumu apjoma kritums pa LDz infrastruktūru sastādīja 14,1%, savukārt ieņēmumu samazinājums bija 11% salīdzinot ar 2015.gadu. Vienlaikus LDz pagājušajā gadā ieekonomēja līdzekļus tādās jomās, kur izmaksas ir iespējams samazināt proporcionāli saimnieciskās darbības apjomiem un kur izdevies paaugstināt darbības efektivitāti. Izdevumu samazinājums panākts arī  ieviešot jaunu iepirkumu procedūru, kā arī uz kurināmā, degvielas un elektroenerģijas, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma rēķina.

LDz saglabā stratēģiskās attīstības vīziju – turpināt darbu, lai LDz koncerns būt transporta nozares līderis Baltijas valstīs, attīstot modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupu. Lai sasniegtu šo mērķi, LDz pagājušajā gadā iegādājās SIA "LDz Cargo Loģistika", kas kļuva par LDz meitasuzņēmumu "LDz Loģistika". Tā stratēģiskais uzdevums ir multimodālo pārvadājumu piedāvājuma mārketings un pārdošana, piesaistot Latvijas tranzīta nozarei jaunus klientus un sekmējot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

 

Lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs SIA "LDz Cargo" pagājušajā gadā strādāja ar teju četru miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas, kas ir par 1,1 miljonu eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Uzņēmuma neto apgrozījums no pamatdarbības pagājušajā gadā bija 275,5 miljoni eiro, kas ir par 17.2% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt pašu kapitāla apjoms pieaudzis par 1,15 miljoniem eiro līdz 126 miljoniem eiro.

Uzņēmumam ir būtiski saglabāt un nostiprināt esošās pozīcijas beramkravu un lejamkravu  pārvadājumos un pievērst īpašu uzmanību jaunu kravu piesaistei no jauniem tirgiem – tostarp Ķīnas virzienā.

2017.gadā “LDz Cargo” plāno strādāt pie efektivitātes procesu uzlabošanas un konkurētspējas paaugstināšanas, kā arī turpināt attīstīt perspektīvo iekšzemes kravu pārvadājumu pakalpojumu.

 

Par dzelzceļa ritošā sastāva un to sastāvdaļu tehnisko apkopi, remontu, modernizāciju un ekipēšanu atbildīgā LDz meitas uzņēmuma SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" (LDz RSS) neto apgrozījums 2016.gadā bija 68,48 miljoni eiro, kas ir par 14,8 miljoniem eiro vai 17,8% mazāk kā 2015.gadā. Savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 255 tūkstoši eiro, un tā, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājusies par 208 tūkstošiem eiro.

Uzņēmuma pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 31.decembri bija 41 miljons eiro.

Vagonu depo remonti 2016.gadā veikti par 29,6% mazāk, bet vagonu kapitālie remonti par 155,9% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt par 37% mazāk veikti vagonu remonti privātīpašniekiem, bet lokomotīvju remontu apjoms pārskata periodā bijis par 13,4% mazāks nekā 2015.gadā.

Uzņēmums turpina 2014.gadā uzsāktā maģistrālā dīzeļlokomotīvju parka atjaunošanu – dīzeļlokomotīvju 2M62U modernizāciju, ko paredzēts pabeigt līdz 2019.gada februārim. Ieguvumi – iespēja pārvadāt smagsvara vilcienus, palielināt starpremontu periodus, samazināt remontu un tehnisko apkopju skaitu, tiks izbūvētas modernas, videi draudzīgas lokomotīves.

Lai novērstu iespējamos riskus vides piesārņojumam LDz RSS plāno pretinfiltrācijas seguma izveidošanu Rīgas lokomotīvju remonta centra degvielas bāzes naftas produktu noliešanas pozīcijās, kā arī noliešanas estakādes rekonstrukciju.  Pretinfiltrācijas seguma izveidošana ir paredzēta arī Daugavpils lokomotīvju remonta centra eļļas noliktavas modernizācijas projekta ietvaros.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2016.gada 26.maija rīkojumu Nr.308 “Par atļauju valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” iegūt netiešu izšķirošu ietekmi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija””, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  2016.gada 15.jūnijā  iegādājās 75% kapitāla daļas no otra vairākuma dalībnieka un ieguva izšķirošu ietekmi SIA “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija”, kļūstot par vienīgo SIA “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija”” dalībnieci.

 

Par sliežu ceļu būvniecību un kapitālo remontu atbildīgā meitas uzņēmuma SIA "LDz infrastruktūra" neto apgrozījums no pamatdarbības pagājušajā gadā bija 12 013 eiro, kas ir par 52% mazāk nekā gadu iepriekš. Finanšu rādītājus ietekmēja LDz sliežu ceļu kapitālā remonta pasūtījumu apjoma samazināšana.

Uzņēmuma zaudējumi pagājušajā gadā bija 132 tūkstoši eiro, pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 31.decembri bija 17,4 miljoni eiro.

Pagājušajā gadā samazinājās sliežu ceļu remontdarbu apjoms – kapitālais remonts veikts 23 kilometru garumā (2015.g. 47 km), remonts veikts 31 kilometra garumā (2015.g. 46 km), kā arī veikta 25 pārmiju pārvedu nomaiņa (2015.g. 120 pārmijas). Apjoma samazinājums skaidrojams ar iepriekšējos gados veiktajiem remontiem.

 

Pagājušajā gadā kļūstot par LDz meitasuzņēmumu, "LDz Loģistika" izdevās īsā laikā realizēt vienu no ambiciozajiem mērķiem – noorganizēt testa kravas vilcienu no Ķīnas uz Rīgu, iezīmējot šo loģistikas maršrutu pasaules kartē. Uzņēmums turpina darbu pie šī un citu Āzijas pārvadājumu virzienu attīstības.

"LDz Loģistika" pagājušā gada neto apgrozījums no pamatdarbības bija 13,5 miljoni eiro, kas ir par 1,2 miljoniem eiro jeb 9,95% vairāk nekā 2015.gadā. Uzņēmuma peļņa

2016.gadā bija 127 tūkstoši eiro, kas ir par 14 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš, taču skaidrojams ar aktīvo darbu un ieguldījumu jauno maršrutu izpētē un attīstībā.

Neto apgrozījuma pieaugums panākts, pateicoties sauszemes tranzīta apjomu palielinājumam, graudu pārvadājumiem, kā arī jaunu kravu pārvadājumiem no Āzijas. Ievērojami palielinājies arī pārvadāto kravu apjoms konteinervilciena ZUBR maršrutā, kā arī pārvadājumos uz Uzbekistānu vilciena Baltika-Tranzit sastāvā.

 

Viena no vadošajām apsardzes kompānijām Latvijā, LDz meitasuzņēmums SIA "LDz Apsardze" pagājušajā gadā aktīvi attīstīja tehniskās apsardzes pakalpojumus, palielinot klientu skaitu ārpus LDz koncerna par 10%.

Pagājušajā gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 6,6 miljoni eiro, kas ir par 681 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. To ietekmēja pa LDz infrastruktūru pārvadāto kravu apjoma samazinājums. Galvenais ieņēmumu avots bija fiziskās apsardzes pakalpojumi - 82% no neto apgrozījuma.

Darbības rezultātā pagājušā gadā gūtā peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 15 tūkstoši eiro, kas ir par ir par 71 780 eiro mazāk nekā 2015.gadā. Izmaksu ziņā "LDz Apsardze" 2016.gadā strādāja atbilstoši noteiktajam budžetam, atsevišķās pozīcijās panākot arī izmaksu ekonomiju.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30