LDz iesniedz elektrifikācijas projekta pieteikumu CFLA | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz iesniedz elektrifikācijas projekta pieteikumu CFLA

VAS "Latvijas dzelzceļš" šodien, 28.aprīlī Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) iesniedzis Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta pirmā posma īstenošanas pieteikumu. Par to šonedēļ saņemts arī pozitīvs atzinums no tehniskās palīdzības partnerības institūcijas JASPERS.

"Projekta noteiktie mērķi ir reāli, tie ir labi atspoguļoti priekšizpētē un pieteikumā un saskan ar Eiropas Savienības normatīviem, kā arī ir atbilstoši nacionālās likumdošanas prasībām un attīstības stratēģijām. JASPERS eksperti uzskata, ka projekts atbilst Latvijas interesēm," teikts JASPERS ekspertu atzinumā, kas saņemts 27.aprīlī.  

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija kā nozīmīgs transporta nozares attīstības projekts ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs šim pašam periodam. Tās pirmajā posmā paredzēts elektrificēt dzelzceļa tīklu no Daugavpils un Rēzeknes iecirkņiem Rīgas virzienā, veicot elektrifikāciju ar 25kV maiņstrāvas tehnoloģiju, tajā skaitā, rekonstruējot esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu un aizstājot 3,3kV sistēmu ar 25 kV sistēmu.

Pagājušajā gadā, piesaistot auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ekspertus, LDz veica detalizētu projekta izmaksu un ieguvumu analīzi, izvērtējot projekta ieguvumus tautsaimniecībai, apkārtējai videi un transporta, tai skaitā, tranzīta nozares konkurētspējas stiprināšanai. Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanas rezultātā būtisks ieguvums paredzams kravu pārvadātājiem, kuru darbība veido aptuveni trīs ceturtdaļas visu dzelzceļa pārvadājumu Latvijā..

Projekta pirmais posms tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" ietvaros. Pieejamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu apmērs ir 347 miljoni eiro, bet kopējās Rīgas virziena elektrifikācijas izmaksas ir 519 miljoni eiro.

Visa projekta sagatavošanas posma gaitā LDz regulāri konsultējās ar Eiropas Komisijas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas izveidoto organizāciju JASPERS, kas rūpīgi sekoja līdzi projekta sagatavošanas dokumentācijai un jo īpaši izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai un tās rezultātā iegūtajiem datiem. Tāpat LDz konsultējies ar nozares un uzņēmēju organizācijām un iesaistītajām ministrijām.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31