Latvijas dzelzceļš 2015. gadā nopelna 2,1 miljonu, bet nodokļos samaksā 100,09 miljonus eiro | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Latvijas dzelzceļš 2015. gadā nopelna 2,1 miljonu, bet nodokļos samaksā 100,09 miljonus eiro

VAS “Latvijas dzelzceļš” akcionāru sapulcē šodien apstiprināts uzņēmuma 2015. gada pārskats. Uzņēmums pagājušo gadu noslēdzis ar 2.1 miljonu EUR peļņu*, un, ņemot vērā nepieciešamību turpināt investīcijas infrastruktūrā, akcionāra pārstāvis Satiksmes ministrijas personā rosinās valdībai piemērot 0% likmi dividenžu izmaksai jeb atstāt peļņu uzņēmuma tālākās attīstības projektiem.

“Latvijas dzelzceļš kopumā un tā vadības komanda pagājušajā gadā ir ļoti labi nostrādājuši, it īpaši ņemot vērā visus starptautiskos ģeopolitiskos un ekonomiskos izaicinājumus. Pagājušais gads uzņēmuma kolektīvam nebija viegls, jo daudzie Eiropas Savienības investīciju projekti, kas bija jāpabeidz līdz pagājušā gada beigām, prasīja milzīgu cilvēku un laika resursu, taču gribu uzteikt uzņēmumu par to, ka visi projekti tika pabeigti laikā, turklāt nepārsniedzot budžetu. Ne katrs uzņēmums spētu novadīt un norealizēt tāda mēroga projektus,” norāda LDz akcionāra pārstāve, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa.

“2015.gads bija viens no pēdējā laika smagākajiem un sarežģītākajiem gadiem, taču Latvijas dzelzceļš ir ticis galā ar izaicinājumiem, nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un attīstību. Ārkārtīgi saspringtos termiņos ir pabeigti vairāki vērienīgi Eiropas Savienības finansēti projekti, tāpat arī finanšu rādītāju un pārvadājumu jomā gads bija labāks, nekā plānojām, veidojot budžetu. Paralēli veiktajām investīcijām, pagājušais gads bija nozīmīgs arī ar apjomīgu darbu pie izmaiņām dzelzceļa nozares tiesiskajā regulējumā, jo Eiropas Savienības direktīva, ar kuru izveidota vienota Eiropas dzelzceļa telpa, prasa veikt dažādas izmaiņas arī nacionālajos tiesību aktos,” norāda VAS “Latvijas dzelzceļš”  valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, piebilstot, ka šogad būs jāveic sarežģīts darbs pie šo likuma izmaiņu ieviešanas dzīvē un būtiskākais no tiem būs daudzgadu līgums starp dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un valsti, kas jānoslēdz šogad.

 

100 miljoni nodokļos un uzlabota infrastrukrūras kvalitāte

Koncerna kopējais apgrozījums 2015. gadā bija 420.2 miljoni eiro, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” apgrozījums – 217.8 miljoni eiro.

Pērn, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru, pārvadāti 16.9 miljoni iekšzemes pasažieru un 0.2 miljoni starptautisko pasažieru, kā arī  55.6 miljoni tonnu kravu.

2015. gadā koncerns valsts budžetā nodokļos iemaksājis 100.09 miljonus eiro un nodarbinājis 12 259 darbiniekus jeb 1.38 % no kopējā valstī nodarbināto skaita.

Pagājušais bija apjomīgu investīciju gads - veikto kapitālieguldījumu apjoms 2015. gadā veidoja 216.9 miljonus eiro. Pateicoties noslēgtajiem investīciju projektiem, kopējais pamatlīdzekļu apjoms bilancē gada laikā pieaudzis par 116 miljoniem eiro. Veiktās investīcijas ļāvušas būtiski uzlabot infrastruktūras kvalitāti - uz pusi (no 128.3 km sliežu ceļu 2015. gadā uz  64.1 km sliežu ceļu 2016.gadā) samazinājies to sliežu ceļu garums, kuriem infrastruktūras stāvokļa dēļ noteikti vicienu kustības ātruma ierobežojumi. Latvijas dzelzceļa sliežu ceļu tehniskā stāvokļa mērījums ir 21.2 balles, kas nozīmē – teicami (jo lielāks rādītājs skalā no nulles līdz 500, jo sliktāka infrastruktūras kvalitāte).

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitas sabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Aapsardze.

* Tas ir par 8,6 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš, taču jāņem vērā, ka 2014.gadā LDz peļņu būtiski ietekmēja pārvērtēto sliežu ceļa mašīnu ieguldīšana meitas sabiedrības SIA “LDZ infrastruktūra” pamatkapitālā, kas bija vienreizējs darījums un nebija saistīts ar reālu naudas plūsmu. 2015.gadā šādu darījumu nebija.

Plašāks gada pārskats pieejams ŠEIT

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30