Izsludina atklātu konkursu uz divu VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekļu amatiem | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsludina atklātu konkursu uz divu VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekļu amatiem

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) LDz padomes uzdevumā izsludina atklātu konkursu uz diviem LDz valdes locekļu amatiem. Kandidāti var pieteikties konkursam līdz šā gada 18. septembrim. Kandidātu atlasē LDz sadarbojas ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop).

"VAS "Latvijas dzelzceļš" ir Latvijas ekonomikai ļoti būtisks uzņēmums, tajā strādā seši tūkstoši darbinieku, bet viss koncerns, kopā ar meitas uzņēmumiem, nodarbina gandrīz 10 000 cilvēku. Tas ir Latvijas tranzīta nozari veidojošs uzņēmums, un no tā, cik veiksmīga būs kapitālsabiedrības darbība, lielā mērā ir atkarīga visas nozares nākotne. Atklātā konkursa rezultātā tiks izvēlēts LDz valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis, kuriem kopā ar jau esošajiem kolēģiem valdē būs jāuzsāk jauns LDz attīstības posms, ņemot vērā visus izaicinājumus, kas patlaban ir nozarei. LDz valdei jaunā sastāvā būs arī jāturpina darbs pie uzņēmuma biznesa modeļa pārvērtēšanas,” norāda konkursa nominācijas komisijas priekšsēdētājs, LDz padomes priekšsēdētājs Jānis Lange. Šāda mēroga speciālisti Latvijā nav daudz, kā viena no vēlamajām prasībām kandidātiem ir arī starptautiska pieredze. "LDz vadītāja un valdes darbs būs izaicinājumiem pilns, ceru, ka mums izdosies piesaistīt šim darbam labākos profesionāļus," uzsver Lange.

Atklātā konkursa nominācijas komisijā darbosies septiņi cilvēki, ir pārstāvētas nevalstiskās organizācijas un valsts sektors, arī korporatīvās pārvaldības speciālisti. Nominācijas komisijas priekšsēdētājs ir Jānis Lange, tajā darbosies arī LDz padomes loceklis Andris Maldups, LDz padomes loceklis Andris Liepiņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, Latvijas Darbadevēju konferederācijas ģenerālddirektore Līga Menģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa. Novērotāja statusā ar padomdevēja tiesībām komisijā strādās Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs. Lēmumu par LDz valdes locekļu apstiprināšanu amatā pieņems LDz padome.

LDz valdes locekļu amata kandidātiem tiek izvirzītas prasības attiecībā uz svešvalodu zināšanām, kandidātiem jābūt augstākai vai otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai inženierzinātnēs, biznesa vadības vai tiesību zinātnēs, vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā jomā, kurā darbojas LDz, kas iegūta ne senāk kā pēdējos piecos gados, vai vismaz piecu gadu pieredze biznesa vadībā stratēģiskā līmenī, kas iegūta ne senāk kā pēdējos piecos gados, vēlama arī daudzveidīga pieredze starptautiska mēroga globālos uzņēmumos. Kandidātiem jābūt sekojošām kompetencēm: stratēģiskā plānošana, spēja vadīt un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spējai noteikt mērķus un plānot savas darbības, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Tāpat kandidātiem jābūt zināšanām un izpratnei par VAS "Latvijas dzelzceļš" un koncerna darbības jomām, par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un personāla vadību. Kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai.

Ar visām prasībām LDz valdes locekļu amata kandidātiem iespējams iepazīties šeit.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31