Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (04.02.2020)

2020.02.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.24. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēdiena piegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (13.02.2020)

2020.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (05.02.2020)

2020.02.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.13. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūru ar publikāciju „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde” 2020.02.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/2-IBz). 2020.02.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda KZTS 1836M10 kapitālais remonts un modernizācija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (24.01.2020.); Skaidrojums Nr.2 (30.01.2020.)

2020.02.03. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Speciālā autotransporta (automašīnas pašizgāzēja ar manipulatoru) nodrošināšana smago kravu pārvadāšanai” 2020.02.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “IBM DB2 licenču tehniskā atbalsta pakalpojuma piegāde (01.02.2020.-31.01.2021.)”, id Nr. LDZ 2019/29-IBz. 2020.01.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”

Skaidrojums Nr.1 (17.01.2020.)

2020.01.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Laboratorijas, speciālās ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (16.01.2020.)

2020.01.23. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (07.01.2020.)

2020.01.21. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces apakšstaciju iekārtu atjaunošana”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (30.12.2019.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (30.12.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (09.01.2020.)

Pievienots Skaidrojuma Nr.2 pielikums

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (13.01.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (15.01.2020.)

PIevienots Skaidrojums Nr.5 (16.01.2020.)

2020.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba pirkstaiņu un cimdu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (15.01.2020.)

2020.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (07.01.2020.)

2020.01.15. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mezglu un agregātu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”. 2020.01.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.01.06. 10:15
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2020.gadā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (16.12.2019.)

Nolikumā precizēti 1.8.6. un 1.8.7.punkti

2019.12.19. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Dzelzceļa mašīnas „PRSM-4 Nr.021” rezerves daļu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām 2019.12.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš sarunu procedūra ar publikāciju “Dispečeru centralizācijas (DC) Rīga-Lugaži iecirknī atjaunošana”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (04.12.2019)

2019.12.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “2D100, 10D100 dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.12.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas lokomotīvēm (MTU rezerves daļas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:  

Skaidrojums Nr.1 (29.11.2019)

Grozījums Nr.1 (29.11.2019)

Skaidrojums Nr.2 (09.12.2019)

Grozījums Nr.2 (09.12.2019)

2019.12.12. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (turpmāk – atklāts konkurss, iepirkums) (id. Nr. LDZ 2019/21-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-02)

Pievienots:

iepirkuma procedūras ziņojums (07.02.2020.)

iepirkuma līgums (13.02.2020.)

2019.12.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu piegāde 2019.12.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš sarunu procedūra ar publikāciju “Viedtālruņu un pogu mobilo telefonu piegāde 2019./2020.gadam „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (28.11.2019.)

2019.12.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (22.11.2019.)

2019.12.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”.

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (12.11.2019)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (20.11.2019)

2019.11.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:

Skaidrojums Nr.1 (15.11.2019.)

Skaidrojums Nr.2 (20.11.2019.)

2019.11.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Melnā un krāsainā metāla piegāde" 2019.11.26. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “ČME-3 dīzeļdzinēja kloķvārpstu slīpēšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.11.22. 10:25
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Administratīvās ēkas un elektroiecirkņa galvenā korpusa ēkas jumta seguma nomaiņa”.

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (12.11.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (15.11.2019)

2019.11.22. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Reņģes un Bēnes stacijas ēku pārbūves būvprojektu izstrāde” 2019.11.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (06.11.2019)

2019.11.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzeramā ūdens un iekārtu piegāde” 2019.11.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijās “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (19.11.2019.)

2019.11.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Izmaiņu pieprasījumu realizācija „Latvijas dzelzceļš” koncerna „Intranet” vidē” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/21-IBz).

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (31.10.2019.)

2019.11.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde”

Pievienoti:

Grozījumi Nr.1 (24.10.2019.)

Grozījumi Nr.2 (31.10.2019.)

Skaidrojums Nr.1 (31.10.2019.)

2019.11.12. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Jumta remonts stacijās Ziemeļblāzma un Zasulauks”

PIevienoti Grozījumi Nr.1 Nolikumā (07.11.2019)

Pievienoti Skaidrojumi Nr.1 (07.11.2019)

2019.11.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Staciju iekštelpu remontdarbi”.

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (05.11.2019)

2019.11.08. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Telpu remontdarbi dzelzceļa stacijās “Saldus” un “Daugava”” 2019.11.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Radiostaciju iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

Pievienots Grozījums Nr.1 (11.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (11.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (16.10.2019)

Pievienots Grozījums Nr.2 (21.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (28.10.2019)

2019.11.01. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”.

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (16.10.2019)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 (16.10.2019)

2019.10.24. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/19-IB).

Pievienoti:

Grozījumi Nr.1 (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (26.09.2019.)

Skaidrojumi Nr.1 (08.10.2019.)

Skaidrojumi Nr.2 (15.10.2019.)

Iepirkuma procedūras Līgums (01.04.2020.)

Iepirkuma procedūras Ziņojums (01.04.2020.)

2019.10.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kārtējie remontdarbi Lodes un Ieriķu EC postenī” 2019.10.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas iegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” autotransportam”. 2019.10.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (25.09.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (08.10.2019)

2019.10.09. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.10.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „ Logu un durvju montāža un remonts 2019. - 2020.gadā”

04.10.2019. Pievienots Skaidrojums

2019.10.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Biotualešu noma un apkalpošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/16-IBz). 2019.10.01. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31