Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļas, hidraulisko, gaisa un degvielas filtru piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un Tehniskā specifikācija ar iepirkuma priekšmeta 5.daļā veiktajiem grozījumiem (14.05.2020)

2020.05.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.05.22. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa pārbrauktuvju automātisko aizsargbarjeru piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (22.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (27.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (29.04.2020) Skaidrojuma Nr.3 1.atbilde papildināta (05.05.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (05.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (05.05.2020)

 

2020.05.21. 11:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dienesta autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” 2020.05.12. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”

Veikti grozījumi nolikumā - (24.04.2020.)

Publicēts: Skaidrojums Nr.1 - (07.05.2020.)

Skaidrojums Nr.2 - (08.05.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu pārmiju detaļu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (22.04.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu un izolējošo detaļu piegāde”, id Nr. LDZ 2020/10-IBz

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (28.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (05.05.2020)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Abrazīvo izstrādājumu, materiālu un lentzāģu asmeņu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”” 2020.05.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Herbicīdu piegāde” 2020.05.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzbetona tekņu ar vākiem piegāde” 2020.04.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Smilšu piegāde” (id.nr. LDZ 2020/6-IBz) 2020.04.27. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (23.04.2020.)

2020.04.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Rampas izveide vides pieejamībai Atgāzenes pieturas punktā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (21.04.2020.)

2020.04.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Tilta tērauda pārvada laiduma konstrukcijas krāsošana"

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.23. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Grants šķembu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (01.04.2020.)

2020.04.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Specializēto zāģmateriālu piegāde”

Publicēti Grozījumi Nr.1  un Nolikums konsolidēts (02.04.2020.)

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Gumijas pretsliežu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.16. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma koncerna vajadzībām" 2020.03.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskās gāzes piegāde” 2020.03.09. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.04. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Melnā metāla velmējumu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (14.02.2020)

2020.02.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Biodīzeļdegvielas un dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:

Skaidrojums Nr.1 (05.02.2020)

Skaidrojums Nr.2 (17.02.2020)

Grozījumi Nr.1 (17.02.2020)

Skaidrojums Nr.3 (19.02.2020.)

Skaidrojums Nr.4 (21.02.2020.)

2020.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “CATERPILLAR 3512C HD dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (17.02.2020)

2020.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (04.02.2020)

2020.02.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.24. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēdiena piegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (13.02.2020)

2020.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (05.02.2020)

2020.02.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.13. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūru ar publikāciju „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde” 2020.02.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/2-IBz). 2020.02.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda KZTS 1836M10 kapitālais remonts un modernizācija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (24.01.2020.); Skaidrojums Nr.2 (30.01.2020.)

2020.02.03. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Speciālā autotransporta (automašīnas pašizgāzēja ar manipulatoru) nodrošināšana smago kravu pārvadāšanai” 2020.02.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “IBM DB2 licenču tehniskā atbalsta pakalpojuma piegāde (01.02.2020.-31.01.2021.)”, id Nr. LDZ 2019/29-IBz. 2020.01.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”

Skaidrojums Nr.1 (17.01.2020.)

2020.01.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Laboratorijas, speciālās ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (16.01.2020.)

2020.01.23. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (07.01.2020.)

2020.01.21. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces apakšstaciju iekārtu atjaunošana”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (30.12.2019.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (30.12.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (09.01.2020.)

Pievienots Skaidrojuma Nr.2 pielikums

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (13.01.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (15.01.2020.)

PIevienots Skaidrojums Nr.5 (16.01.2020.)

2020.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba pirkstaiņu un cimdu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (15.01.2020.)

2020.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (07.01.2020.)

2020.01.15. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mezglu un agregātu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”. 2020.01.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.01.06. 10:15
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2020.gadā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (16.12.2019.)

Nolikumā precizēti 1.8.6. un 1.8.7.punkti

2019.12.19. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Dzelzceļa mašīnas „PRSM-4 Nr.021” rezerves daļu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām 2019.12.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš sarunu procedūra ar publikāciju “Dispečeru centralizācijas (DC) Rīga-Lugaži iecirknī atjaunošana”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (04.12.2019)

2019.12.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “2D100, 10D100 dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.12.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas lokomotīvēm (MTU rezerves daļas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:  

Skaidrojums Nr.1 (29.11.2019)

Grozījums Nr.1 (29.11.2019)

Skaidrojums Nr.2 (09.12.2019)

Grozījums Nr.2 (09.12.2019)

2019.12.12. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (turpmāk – atklāts konkurss, iepirkums) (id. Nr. LDZ 2019/21-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-02)

Pievienots:

iepirkuma procedūras ziņojums (07.02.2020.)

iepirkuma līgums (13.02.2020.)

2019.12.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu piegāde 2019.12.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš sarunu procedūra ar publikāciju “Viedtālruņu un pogu mobilo telefonu piegāde 2019./2020.gadam „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (28.11.2019.)

2019.12.10. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30