Vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas Open Text LiveLink funkcionalitātes paplašināšana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas Open Text LiveLink funkcionalitātes paplašināšana

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „VAS „Latvijas dzelzceļš” vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas Open Text LiveLink funkcionalitātes paplašināšana”

Konkursa priekšmets:

Konkursa iepirkuma priekšmets paredz ieviest VAS „Latvijas dzelzceļš” vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas LiveLink ECM funkcionalitātes paplašināšanu.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

Ieinteresētie piegādātāji ar konkursa nolikumu var iepazīties bez maksas VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, bet piedalīties konkursā un konkursa nolikumu var saņem tikai uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Finland Plc. Latvijas filiāles kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), ar norādi “Konkursam „VAS „Latvijas dzelzceļš” vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas Open Text LiveLink funkcionalitātes paplašināšana””, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065.

Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, maksājuma dokumentā par pārskaitījumu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts maksājuma dokumentā par pārskaitījumu.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2013.gada 19.augustā plkst.10.30, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 532.kabinetā). Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 19.augusta plkst.10.30, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Uzņēmuma darbības atbalsta risinājumu daļas vadītāja vietniece Sandra Igovena, tālrunis: +371 67234414, e-pasts: sandra.igovena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2013.gada 19.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29