Latest news

Izvēlne

Par tiesību saņemšanu veikt ritošā sastāva ražošanu, remontu un citus darbus

Nolikums par VAS „Latvijas dzelzceļš” sniegtajiem atestācijas pakalpojumiem izdots, ievērojot 2010. gada 3. augustā Ministru kabinetā noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” 419.punktu, un pamatojoties uz LDz un Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes (CSŽT) 1996.gada 13.septembra līgumu par asociēta locekļa statusu, ar kuru LDz tika piešķirtas dzelzceļa administrācijas (CSŽT dokumentu izpratnē) tiesības, un spēkā esošiem CSŽT normatīviem dokumentiem par ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanas, modernizācijas un remonta tiesībām

Kontaktpersonas
Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas
Ritošā sastāva daļas:

Guntis Innuss - daļas vadītājs 
Rīgā, Turgeņeva ielā 14 – 206.a kabinets 
tālr.: 67234516, fakss 67233661

Vladimirs Gaidučiks  - daļas vadītāja vietnieks  
Rīgā, Turgeņeva ielā 14 – 206. kabinets 
tālr.: 67234517, fakss: 67233661

Atestācijas nolikums .doc 454kb
Līguma paraugs .pdf 226kb
Apliecības paraugs .pdf 355kb