Par tiesību saņemšanu veikt ritošā sastāva ražošanu, remontu un citus darbus | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par tiesību saņemšanu veikt ritošā sastāva ražošanu, remontu un citus darbus

Ievērojot MK noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” 419.punktu un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes (CSŽT) asociētā locekļa statusu, ar kuru LDz tika piešķirtas dzelzceļa administrācijas tiesības, un pamatojoties uz spēkā esošiem CSŽT normatīviem dokumentiem par ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanas, modernizācijas un remonta tiesībām, LDz sniedz Latvijas komersantiem pakalpojumus - komersanta atestācija tiesību saņemšanai veikt ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanu, remontu, ritošā sastāva modernizāciju.

Ar valdes Lēmumu Nr. VL-1.6./352-2022 apstiprināti grozījumi Atestācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumos, kas stājas spēkā ar 2023. gada 1.janvāri.

Atestācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pieteikuma atestācijas pakalpojumu līguma noslēgšanai forma

Pieteikuma atestācijas pakalpojumam forma

Apliecības paraugs

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļas vadītāju  - Vladimiru Gaidučiku, zvanot uz tālruņa numuru 67234517 vai sūtot e-pastu  Vladimirs.Gaiduciks@ldz.lv.