Starptautiskie sadarbības partneri un organizācijas | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Starptautiskie sadarbības partneri un organizācijas

Lai sekmētu integrēšanos Eiropas dzelzceļu vienotajā telpā un nodrošinātu Eiropas Savienības izstrādāto tiesību aktu ievērošanu un ieviešanu, LDz aktīvi darbojas Eiropas Savienības dzelzceļa organizācijās:

             Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienā (Community of European Railway and Infrastructure Companies, www.cer.be);

              Starptautiskajā dzelzceļu savienībā (Union Internationale des Chemins de fer, www.uic.org);

             Starptautiskajā dzelzceļa transporta komitejā (Comité international des transports ferroviaires, www.cit-rail.org);

          Starptautiskajā dzelzceļu policijas un drošības dienestu sadarbības organizācijā (Collaboration des Services de Police Ferroviaire et de Sécurité, www.colpofer.org);

         Eiropas dzelzceļu aģentūrā (European Railway Agency, www.era.europa.eu).

        Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors (RFC8) (http://rfc8.eu/). 

 

Vienotais sliežu platums – 1520 mm – nosaka LDz aktīvu saimniecisko darbību austrumu virzienā – ārpus Eiropas Savienības robežām. Lai nodrošinātu vienotu tehnisko un tehnoloģisko normatīvu ievērošanu pārvadājumos, LDz aktīvi darbojas 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa organizācijās:

              Dzelzceļa transporta padomē (Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, www.sovetgt.org);

            Dzelzceļu sadarbības organizācijā (Организация сотрудничества железных дорог, www.osjd.org);

          Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomē (Координационный Совет по Транссибирским перевозкам, www.icctt.com).

LDz koncerna nozīmīgākie sadarbības partneri (ārvalstu dzelzceļa uzņēmumi) ir Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļš. Lai nodrošinātu sekmīgāku sadarbību ar lielāko sadarbības partneri - Krievijas dzelzceļu, kā arī Krievijas valsts un privātajām organizācijām, jau vairākus gadus Maskavā darbojas LDz pārstāvniecība. Kopš 2017.gada sākuma LDz pārstāvniecība darbojas Minskā. Pārstāvniecības galvenais uzdevums ir veicināt biznesa attiecību attīstīšanu ar Baltkrievijas uzņēmumiem un organizācijām, apkopot nepieciešamo informāciju par LDz interesējošiem segmentiem Baltkrievijas tirgū un veicināt kravu piesaisti Latvijas tranzīta nozarei.