Atklāts konkurss par valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas piegādi, ieviešanu un uzturēšanu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas piegādi, ieviešanu un uzturēšanu

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konku r su „Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana” (turpmāk tekstā – konkurss) .

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 121,00 (ieskaitot PVN 21%) uz norēķinu kontu Nr.LV29RIKO0002013099850, A/S „DnB NORD Banka, ar atzīmi: „Konkursam par vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas piegādi, ieviešanu un uzturēšanu “, saņēmējs: valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, maksājuma dokumentā par pārskaitījumu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441.kab. (Sandra Zaberiņa, tālr. 67232509).

Visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami līdz 2009.gada 22.decembrim plkst.9.30. Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kabinetā.

Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2009.gada 22.decembrī, plkst.10.00., Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.

Uzziņas pa tālruni: 67234857.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2009.gada 22.Decembris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31