Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "IBM programmatūras licenču uzturēšana un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “IBM programmatūras licenču uzturēšana un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde” (turpmāk - Konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets:

IBM licenču uzturēšana un tehniskā atbalsta pakalpojums 1 (vienam) gadam saskaņā ar Specifikāciju un līguma projektu, kas pievienoti Konkursa nolikuma pielikumā, (turpmāk – pakalpojums) šādām licencēm:

Nr.p.k./

Daļas Nr.

Licences nosaukums

Daudzums

1.

IBM DB2 Enterprise Server Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal

3020

2.

IBM Rational Application Developer for WebSphere Software Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal

5

3.

IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal

280

4.

IBM WebSphere Application Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal

400

5.

IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal

400

6.

IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Terabyte (1-100) Annual SW Subscription & Support Renewal

36

 

Konkursa nolikuma saņemšana: ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050 (5.stāvā, 533.kabinetā). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru), nosūtot uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: piedāvājumi  iesniedzami Konkursam līdz 2015.gada 2.decembra  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 2.decembrī plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 535.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Papildus informācija:

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā

 

Pakalpojuma izpildes (līguma) termiņš: 1 (viens) gads (no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim).

 

 

Kontaktpersonas:

organizatoriskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese:iveta.dementjeva@ldz.lv;

tehniskos jautājumos – VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvās skaitļošanas centra Datu centra daļas datu bāzu un aplikāciju pārvaldības sistēmas nodaļas vadītājs Vasilijs Demidovs, mobilā telefona numurs: +371 29532035.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2015.gada 2.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31