Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Dzelzceļa vagonu lēninātāja un tā rezerves daļu piegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa vagonu lēninātāja un tā rezerves daļu piegāde”.

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

 Nr. p.k.

Nosaukums

Daudzums,

gab.

1.

Dzelzceļa vagonu lēninātājs

saskaņā ar konkursa nolikumā noradītajām tehniskajām prasībām;

1

2.

Gaisa savācējs ar gaisa savācēja elektronisko vadības aparatūru,TU BY 600238802.009-2005

vai ekvivalents;

3

3.

Vagonu lēninātāju bremžu kopņu spiedienspēka indikators (ИУНЗМ) IUNZM,

pase (ДУВК.441171.001 ПС) DUVK. 441171.001 PS

vai ekvivalents;

2

4.

Pārmijas pārlikšanas spēka kontroles un pārmijas pārlikšanas frikcijas regulēšanas ierīce, tips (УКРУП-12 ТЦ) UKRUP-12 TC

vai ekvivalents.

1

 

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

 

Līguma izpildes termiņš: līdz 2014.gada 30.decembrim.

 

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”  Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par konkursa dokumentu saņemšanu  85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle” VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam par dzelzceļa vagonu lēninātāja un tā rezerves daļu piegādi”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

 

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  1. piedāvājumu konkursam  iesniedz līdz 2014.gada 4.decembra plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.
  2. piedāvājumu konkursam atver 2014.gada 4.decembrī plkst.10.00, Rīgā ,Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs:+371 67233850, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv;
  2. tehniskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas galvenais speciālists Romāns Ostrovskis, tālruņa numurs:+371 67232829, mob.:+371 29531104, e-pasta adrese: romans.ostrovskis@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 4.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30