Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2015.gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2015.gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2015.gadā” (turpmāk - Konkurss).

 

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbu izpilde nodrošināma  dzelzceļa sliežu ceļos (platums 1520 mm,+6 mm; -4 mm). Paredzētie dzelzceļa sliežu tipi dzelzceļa sliežu slīpēšanai: R50; 60E1 un R65.

Plānotais darbu apjoms: 200-250 km (30% - līknēs un 70% - taisnajos iecirkņos):

- 120-140 km jaunās dzelzceļa sliedes – (preventīvā slīpēšana) dekarbonizētā slāņa noņemšana un ģeometriskā izlīdzināšana;

- 60-80 km vecderīgās dzelzceļa sliedes ar caurlaistu tonnāžu ~200 milj.t.km – sliežu galviņas kontūra veidošana, saskaņā ar noteikto remonta profilu, viļņveida nodiluma un garenraupjumu izlīdzināšana.

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547 (5.stāvā, 533.kabinetā).

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi Konkursam iesniedzami līdz 2015.gada 26.februārim*, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*Datums grozīts no 2015.gada 26.janvāra.

 

Pieteikumu atvēršana:

Pieteikumi Konkursam tiks atvērti 2015.gada 26.februārī** plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

**Datums grozīts no 2015.gada 26.janvāra, jo pieteikumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts.

 

Papildus informācija:

Līguma izpildes periods: 2015.gada 1.augusts – 2015.gada 30.septembrim.

 

Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja pārvaldītā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Latvijas Republikā).

 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 30000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi).

Līguma nodrošinājuma summa noteikta 10% apmērā no līguma prognozējamās summas (EUR, bez PVN) bankas garantijas veidā.

 

Kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis: +371 67234920, fakss: +371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš”  Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības diagnostikas un tehnoloģiju daļas vadošais dzelzceļa būvinženieris Dmitrijs Zaicevs, tālrunis: +371 67234075.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 26.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31