Atklāts konkurss “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (turpmāk – konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

 

Konkursa priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām (sīkāk konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

 

Daļas Nr.

Konkursa priekšmets (nosaukums, standarts)

Daudzums

1.

Dīzeļdegviela

LVS EN 590+A1:2017  

17 500 tonnas

(+/-) 25%

2.

Biodīzeļdegviela

LVS EN 14214 +A1:2014

850 tonnas

 (+/-) 25%

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai konkursa priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

 

            1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro);

 

            2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro).

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

 

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Luminor Bank AS”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Rudolfs.Ozolins@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2018.gada 13.marta, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana konkursam notiek 2018.gada 13.marta plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 13.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31