Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu

No 2021.gada 1.septembra spēkā stājas jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/323662-aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-noteikumi), kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. Jaunie noteikumi nosaka, ka turpmāk par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu AS “Latvenergo” ik mēnesi informēs Būvniecības valsts kontroles birojs.

Izmaiņas atbalsta apjomā

  • Turpmāk daudzbērnu ģimenēm katru mēnesi pienāksies atbalsts 10 eiro apmērā. Savukārt personām ar 1.grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem vai trūcīgām un maznodrošinātām personām katru mēnesi pienāksies atbalsts 5 eiro apmērā.
  • Ar atbalstu tiks segtas elektroenerģijas, sadales sistēmas pakalpojumu un obligātās iepirkuma komponentes izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
  • Gadījumā, ja persona atbilst vairākām aizsargātā lietotāja kategorijām, atbalsts summēsies.
  • Atbalsta apjoms tiks piešķirts katru mēnesi, bet tas summēsies un to varēs izmantot līdz pat kalendārā gada beigām. Piemēram, ja daudzbērnu ģimene kādā mēnesī būs izmantojusi elektroenerģiju tikai par 8 eiro, bet nākamajā mēnesī tā būs iztērējusi elektroenerģiju par 12 eiro, otrajā mēnesī ģimene saņems atbalstu 12 eiro apmērā – 10 eiro kārtējā mēneša atbalstu un 2 eiro kā atlikumu no iepriekšējā mēneša atbalsta.
  • Aizsargātajam lietotājam maksājuma samazinājumu piemēro par pilnu kalendāra mēnesi neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma  noslēgšanas datuma.
  • Maksājuma samazinājums norēķinu perioda (kalendāra mēneša) ietvaros nedrīkst pārsniegt faktisko rēķina summu par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, kā arī nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret pakalpojuma sniedzēju.

Aizsargāto lietotāju statusu noteiks Būvniecības valsts kontroles birojs

Līdz šim atbilstību aizsargāta lietotāja statusam izvērtēja Elektrum, pamatojoties uz informāciju, ko saņēmām no sociālajiem dienestiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darbnespējas un ekspertīzes ārstu komisijas un citiem datu reģistriem. Turpmāk klienta atbilstību aizsargāta lietotāja statusam izvērtēs Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz valstī pieejamajiem datu reģistriem un informēs elektroenerģijas tirgotājus par klientiem, kuriem piešķirams atbalsts un kādā apmērā.  Tādēļ turpmāk, ja jums rodas jautājumi par aizsargātā lietotāja atbalsta piemērošanu vai piemērotā atbalsta apjomu, jāsazinās ar Būvniecības valsts kontroles biroju: aldis.sistema@bvkb.gov.lv vai pasts@bvkb.gov.lv

Jaunā atbalsta saņemšanas kārtība

  • Atbalsta saņemšanai  Jums ir nepieciešams aizpildīt elektronisku pieteikumu portālā Elektrum.lv (autorizācijai izmantojot internetbanku vai elektronisko ID karti): https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.
  • Pieteikumā Jums ir nepieciešams noradīt Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs Nr.17161400008, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  • Ja esat maznodrošināta/trūcīga persona, informējiet par elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts, savas pašvaldības sociālo dienestu.

Kā atteikties no atbalsta?

Klientiem e-pastā klientu.serviss@elektrum.lv jānosūta brīvas formas iesniegums ar atteikumu no pabalsta (jābūt norādītam: vārds, uzvārds, personas kods, adrese).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31