“Latvijas dzelzceļš” iepirks elektrību no “Latvenergo” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” iepirks elektrību no “Latvenergo”

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai par elektrības iepirkumu “Latvijas dzelzceļa” (LDz) koncerna vajadzībām, VAS “Latvijas dzelzceļš” slēgs līgumu ar AS “Latvenergo” par elektrības iepirkumu uz 3 gadiem.

LDz 2016.gada 29.februārī izsludināja sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu “Elektroenerģijas iepirkums “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”. Iepirkumā dalību pieteica divi uzņēmumi – AS “Latvenergo” un SIA “Enefit”.

Iepirkuma gaitā atbilstoši iepirkuma noteikumiem tika vērtēta dalībnieku kvalifikācija, to iesniegto dokumentu atbilstība iepirkuma prasībām un katra dalībnieka iesniegtais piedāvājums pēc iepirkuma vērtēšanas kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums trim iepirkuma priekšmeta (elektroenerģijas iepirkums) variantiem – uz vienu gadu, diviem gadiem vai trim gadiem. No abiem pretendentiem iepirkuma prasībām atbilstošu  saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniedza “Latvenergo” trīs gadu periodam, tāpēc nolemts slēgt līgumu ar AS “Latvenergo”.

Pirms līguma noslēgšanas SIA “Enefit” vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā ar iesniegumu, lūdzot pārvērtēt sarunu procedūras rezultātu. Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma iepirkuma procedūra tika turpināta, atceļot iepriekšējo iepirkuma komisijas lēmumu un veicot atkārtotu finanšu piedāvājumu pieprasīšanu un izvērtēšanu. Pēc atkārtotas finanšu piedāvājumu izvērtēšanas atzīts, ka no abiem pretendentiem iepirkuma prasībām atbilstošu  saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniedza AS “Latvenergo” trīs gadu periodam, tāpēc pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “Latvenergo”.

Iepirkuma rezultātā slēdzamā līguma termiņš ir 3 gadi un  prognozējamā līguma summa ir 11 954 460 EUR.

 

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitas sabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDZ CARGO, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDZ infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDZ ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDZ apsardze.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30