Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of automatic coupling components for freight wagons SA-3 and SA-3M for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of automatic coupling components for freight wagons SA-3 and SA-3M for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātiskās  sakabes detaļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ekravas-vagonu-sa-3-un-sa-3m-autom%C4%81tisk%C4%81s-sakabes-deta%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia

Bid opening date: 
Thursday, 2022.gada 3.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš