Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of work clothes for the needs of “Latvijas dzelzceļš” concern”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of work clothes for the needs of “Latvijas dzelzceļš” concern” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Darba apģērbu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Edarba-ap%C4%A3%C4%93rbu-pieg%C4%81de-%E2%80%9Elatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-vajadz%C4%ABb%C4%81m%E2%80%9D

Bid opening date: 
Friday, 2023.gada 8.December plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš