Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of spare parts for railway switches of CIS countries”, identification No. LDZ 2022/37-SPAV

Announcement of the negotiated procedure with the publication “Supply of spare parts for railway switches of CIS countries”, identification No. LDZ 2022/37-SPAV, please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju "NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/37-SPAV:

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cnvs-projektu-dzelzce%C4%BCa-p%C4%81rmiju-p%C4%81rvedu-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 2.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš