Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of spare parts for 2TE116 series diesel locomotives for the needs of “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd." (identification No.2023/167-SPA)

Papildus informācija: 

Added amendments No.1 on 3 October 2023

All actual documentation for the negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for Supply of spare parts for 2TE116 series diesel locomotives for the needs of “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd." (identification No.LDz 2023/167-SPA)1 please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/167-SPA) or follow the link: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9E2te116-s%C4%93rijas-d%C4%ABze%C4%BClokomot%C4%ABvju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz

Please pay attention that submitting term is 13 October 20231 at 9.30 a.m.

1date amended from 10 October 2023 to 13 October 2023 (according to Amendments No.1), added documentation (Amendments No.1) please find in Latvian on the website above

Bid opening date: 
Friday, 2023.gada 13.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš