Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of signaling, centralisation and locking products device and its spare parts”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of signaling, centralisation and locking products device and its spare parts” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Esignaliz%C4%81cijas-centraliz%C4%81cijas-un-blo%C4%B7%C4%93%C5%A1anas-ier%C4%AB%C4%8Du-un-rezerves

Bid opening date: 
Friday, 2022.gada 6.May plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš