Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of railway traffic lights, LED systems, their accessories and spare parts”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of railway traffic lights, LED systems, their accessories and spare parts” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Edzelzce%C4%BCa-luksoforu-gaismas-dio%C5%BEu-sist%C4%93mu-piederumu-un-rezerves

Bid opening date: 
Tuesday, 2023.gada 18.April plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš