Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of damper devices for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of damper devices for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Slāpētājaparātu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Esl%C4%81p%C4%93t%C4%81japar%C4%81tu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Eldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D-vajadz%C4%ABb%C4%81m

Bid opening date: 
Wednesday, 2024.gada 14.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš