Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Purchase of stationery and office paper for the needs of the "Latvijas dzelzceļš" concern”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Purchase of stationery and office paper for the needs of the "Latvijas dzelzceļš" concern” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ekancelejas-pre%C4%8Du-un-biroja-pap%C4%ABra-ieg%C4%81de-%E2%80%9Elatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2023.gada 26.April plkst. 9.30.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš