Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Overhaul of welding machine K-190 for SIA „LDZ infrastruktūra” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Overhaul of welding machine K-190 for SIA „LDZ infrastruktūra” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Metināšanas mašīnas K-190 kapitālais remonts SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Emetin%C4%81%C5%A1anas-ma%C5%A1%C4%ABnas-k-190-kapit%C4%81lais-remonts-sia-%E2%80%9Eldz

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 30.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš