Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Design and installation of an automated steam boiler heating system for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Design and installation of an automated steam boiler heating system for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Automatizēta tvaika katla apkures sistēmas projektēšana un uzstādīšana SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”  – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Eautomatiz%C4%93ta-tvaika-katla-apkures-sist%C4%93mas-projekt%C4%93%C5%A1ana-un

Bid opening date: 
Tuesday, 2021.gada 5.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš