Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of track controllers and automation tools modernization of level crossings”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery  of track controllers and automation tools modernization of level crossings” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ekontrolleru-un-automatiz%C4%81cijas-l%C4%ABdzek%C4%BCu-pieg%C4%81de-p%C4%81rbrauktuvju 
Bid opening date: 
Wednesday, 2021.gada 26.May plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš