Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication "Supply of spare parts for 2M62UM series diesel locomotives for the needs of " LDZ ritošā sastāva serviss" Ltd.” (identification No. LDZ 2024/9-SPA)

All actual information and documentation (statement, amendments etc.) for the negotiation procedure with the publication Supply of spare parts for 2M62UM series diesel locomotives for the needs of " LDZ ritošā sastāva serviss" Ltd.” (identification No. LDZ 2024/9-SPA) please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju “2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/9-SPA) or follow the link: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9C2m62um-s%C4%93rijas-d%C4%ABze%C4%BClokomot%C4%ABvju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Eldz 
Please pay attention, submitting term is 12 February 2024, at 9.30 a.m
Bid opening date: 
Monday, 2024.gada 12.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš