Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication "Delivery of a spare part of a two-axle bogie of freight wagons for the needs of SIA " LDZ ritošā sastāva serviss" (identification No. LDZ 2023/130-SPA)

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of a spare part of a two-axle bogie of freight wagons for the needs of SIA " LDZ ritošā sastāva serviss” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „ Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļas piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma id.nr.LDZ 2023/130-SPA) or follow the link: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckravas-vagonu-divasu-rati%C5%86u-rezerves-da%C4%BCas-pieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81

Please pay attention, submitting term is - 3 August 2023 at 9.30 a.m.

Bid opening date: 
Thursday, 2023.gada 3.August plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš