Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for railway switches of CIS countries” (identification No.LDZ 2022/238-SPAV)

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for railway switches of CIS countries” (identification No.LDZ 2022/238-SPAV) please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”)  - Sarunu procedūra ar publikāciju „NVS projektu pārmiju detaļu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2022/238-SPAV) - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Envs-projektu-p%C4%81rmiju-deta%C4%BCu-pieg%C4%81de%E2%80%9D-iepirkuma-idnr-ldz-2022238

Bid opening date: 
Thursday, 2023.gada 19.January plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš