Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for ČME-3 diesel locomotives for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” (identification No.LDZ 2023/151-SPA)

Papildus informācija: 

Added: Amendments No.1 on 25 September 2023

All actual documentation for the negotiation procedure with the publication with the publication “Supply of spare parts for ČME-3 diesel locomotives for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”1 (identification No.LDZ 2023/151-SPA) please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) -  sarunu procedūra ar publikāciju „ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/151-SPA), or follow the link – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9E%C4%8Dme-3-d%C4%ABze%C4%BClokomot%C4%ABvju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Eldz-rito%C5%A1%C4%81 

Please pay attention that submitting term is 29September2 2023 at 9.30 am

1added documentation (Amendments No.1) please find in Latvian on the website above

2date amended from 26 September 2023 to 29 September 2023 (according to Amendments No.1)

Bid opening date: 
Friday, 2023.gada 29.September plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš