Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of oils and lubricants for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of oils and lubricants for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”” please find in Latvian language under the title "Iepirkumi" (in translation - "Purchases") - Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ce%C4%BC%C4%BCu-un-sm%C4%93rvielu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%98%E2%80%99ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D-0

Bid opening date: 
Tuesday, 2020.gada 20.October plkst. 10.10.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš