Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of engine oil M14B2 and M14Г2(цс) for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of engine oil M14B2 and M14Г2(цс) for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title "Iepirkumi" (in translation - "Purchases") - Sarunu procedūra ar publikāciju “Motoreļļu M14B2 un M14Д2 piegāde  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cmotore%C4%BC%C4%BCu-m14b2-un-m14%D0%B42-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2021.gada 21.April plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš