Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with publication “Supply of engine 2M62UM spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of engine 2M62UM  spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”)sarunu procedūra ar publikāciju „MTU dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvēm SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cmtu-d%C4%ABze%C4%BCdzin%C4%93ju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-2m62um-s%C4%93rijas

Bid opening date: 
Wednesday, 2021.gada 17.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš