Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of diesel and biodiesel fuel for "LDZ ritošā sastāva serviss" Ltd.”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of diesel and biodiesel fuel for "LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd.” please find in Latvian language under the title "Iepirkumi" (in translation - "Purchases") - Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas un piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cd%C4%ABze%C4%BCdegvielas-un-biod%C4%ABze%C4%BCdegvielas-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Eldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 2.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš