Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Supply of cables, wires and ropes”, identification No. LDZ 2023/34-SPAV

All documentation for the negotiation procedure with the publication “Supply of cables, wires and ropes” (identification No LDZ 2023/34-SPAV), please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „ Kabeļu, vadu un trošu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/34-SPAV) - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ekabe%C4%BCu-vadu-un-tro%C5%A1u-pieg%C4%81de%E2%80%9D-iepirkuma-idnr-ldz-202334-spav

Please pay attention, submitting term is – 14 March 2023 at 9.30

Bid opening date: 
Tuesday, 2023.gada 14.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš