Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Repair of three engines of 2M62UM diesel locomotives 16V4000R43 in the amount of QL3 for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”, identification No LDZ 2023/5-SPA

Papildus informācija: 

Added: Clarification No.1 (26.01.2023.), Amendments No.1 (26.01.2023.) and consolidated Procurement regulation.

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Repair of three engines of 2M62UM diesel locomotives 16V4000R43 in the amount of QL3 for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” (identification No.LDZ 2023/5-SPA)1 please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Trīs 2M62UM dīzeļlokomotīvju 16V4000R43 dzinēju remonts QL3 apjomā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, identifikācijas Nr. LDZ -2023/5-SPA - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Etr%C4%ABs-2m62um-d%C4%ABze%C4%BClokomot%C4%ABvju-16v4000r43-dzin%C4%93ju-remonts-ql3-apjom%C4%81

Please pay attention, submitting term is 7 February 2023 at 9.30

1Addanded documentation (incl.Clarification No.1, Amendments No.1 and consolidated Procurement regulation) please find in Latvian on the website above.

Bid opening date: 
Tuesday, 2023.gada 7.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš