Negotiation procedure with the publication “Modernisation of the centralisation system at Dobele station”, identification No. LDZ 2022/33-SPAV | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Modernisation of the centralisation system at Dobele station”, identification No. LDZ 2022/33-SPAV

Papildus informācija: 

The opening date amended (according to Amendments No.3)

Added: Amendments No.3 (23.09.2022.), Clarification  No.13 (26.09.2022.), Clarification  No.12 (23.09.2022.), Clarification  No.11 (16.09.2022.), Clarification  No.10 (14.09.2022.),

Clarification  No.9 (09.09.2022.), Amendments No.2 and consolidated Procurement Regulation (with Amendments No.1, Amendments No.2), Clarification  No.8 (approved on 08.09.2022.), Clarification No.7 (approved on 05.09.2022.)

The opening date amended (according to Amendments No.1)

Added: Clarification No.6 (01.09.2022.), Clarification No.5 (31.08.2022.) and  Amendments No.1 (31.08.2022.), Clarification No.4 (30.08.2022.), Clarification No.3 (19.08.2022.),Clarification No.2 (15.08.2022.), Clarification No.1 (10.08.2022.)

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Modernisation of the centralisation system at Dobele station”,  identification no. LDZ 2022/33-SPAV,1,2,3 please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” (identifikācijas Nr.LDZ 2022/33-SPAV) –

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Edobeles-stacijas-centraliz%C4%81cijas-sist%C4%93mas-moderniz%C4%81cija%E2%80%9D-iepirkuma

1Addandum (incl.   Amendments No.3 (23.09.2022.), Clarification No.13 (26.09.2022.), Clarification No.12 (23.09.2022.), Clarification No.11 (16.09.2022.), Clarification No.10 (14.09.2022.), Clarification No.9 (09.09.2022.) and Amendments No.2 (09.09.2022.) and consolidated Procurement Regulations (with Amendments No.1, Amendments No.2), Clarification No.8 (08.09.2022.), Clarification No.7 (05.09.2022.),Clarification No.6 (01.09.2022.), Clarification No.5 (approved on 31.08.2022.) and Amendments No.1 (31.08.2022.), Clarification No.4 (30.08.2022.), Clarification No.3 (19.08.2022.), Clarification No.2 (approved on 15.08.2022.), Clarification No.1 (on 10.08.2022.)), please find in Latvian  (on the website above)

2the submitting /opening date amended from the 15th September to 30th September, 2022 (According to Amendments No.1, made on 01.09.2022.)- information please have in Latvian on the website above.

 3the submitting /opening date amended from the 30th September to 17th October, 2022 (According to Amendments No.3, made on 23.06.2022.)- information please have in Latvian on the website above

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 17.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš