Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Delivery of lubricants for railway elements”, identification No. LDZ 2022/157-SPA

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of lubricants for railway elements”, identification No. LDZ 2022/157-SPA , please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - sarunu procedūru ar publikāciju “Sliežu ceļu virsbūves elementu smērvielu piegāde”, identifikācijas Nr.LDZ 2022/157-SPA :

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cslie%C5%BEu-ce%C4%BCu-virsb%C5%ABves-elementu-sm%C4%93rvielu-pieg%C4%81de%E2%80%9D-iepirkuma-idnr

Bid opening date: 
Tuesday, 2022.gada 6.September plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš