Latest news

Izvēlne

Negotiation procedure with the publication “Delivery of engine oil SAE 15W40 for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Negotiation procedure with the publication “Delivery of engine oil SAE 15W40 for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Motoreļļas SAE 15W40 iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Emotore%C4%BC%C4%BCas-sae-15w40-ieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 8.June plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš