Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of technical gas for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of technical gas for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskās gāzes iegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ctehnisk%C4%81s-g%C4%81zes-ieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss-vajadz%C4%ABb%C4%81m%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2021.gada 17.November plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš