Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of Stationary and Office paper for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication " Supply of Stationary and Office paper for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs " please find in Latvian language under the title "Iepirkumi" in translation - "Purchases")  - Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”:

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckancelejas-pre%C4%8Du-un-biroja-pap%C4%ABra-pieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va

Bid opening date: 
Tuesday, 2021.gada 16.November plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš