Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of spare parts for car brake equipment, brake rubber products and CA-3 car couplings and their parts for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “The negotiated procedure with publication Supply of spare parts for car brake equipment, brake rubber products and CA-3 car couplings and their parts for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabju un to detaļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Eautobrem%C5%BEu-iek%C4%81rtu-rezerves-da%C4%BCu-brem%C5%BEu-gumijas-izstr%C4%81d%C4%81jumu-un-ca

Bid opening date: 
Monday, 2021.gada 15.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš