Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of spare parts for automatic brakes of freight cars for the needs of SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for automatic brakes of freight cars for the needs of SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckravas-vagonu-autom%C4%81tisko-brem%C5%BEu-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-1

Bid opening date: 
Tuesday, 2022.gada 20.September plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš