Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of spare parts for ČME3 series diesel locomotives for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of spare parts for ČME3 series diesel locomotives for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „ČME3 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9E%C4%8Dme3-s%C4%93rijas-d%C4%ABze%C4%BClokomot%C4%ABvju-rezerves-da%C4%BCu-ieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81

Bid opening date: 
Thursday, 2022.gada 31.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš