Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of signaling, centralisation and locking products device and its spare parts”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of signaling, centralisation and locking products device and its spare parts” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču izstrādājumu un to rezerves daļu piegāde”

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9...

Bid opening date: 
Thursday, 2021.gada 22.April plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš