Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of of rolling stock running parts, crew parts and auxiliary equipment for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of of rolling stock running parts, crew parts and auxiliary equipment for SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas un palīgiekārtu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Erito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-gaitas-da%C4%BCas-ekip%C4%81%C5%BEas-da%C4%BCas-un-pal%C4%ABgiek%C4%81rtu-pieg%C4%81de

Bid opening date: 
Thursday, 2023.gada 19.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš