Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of oils and lubricants for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of oils and lubricants for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Eļļu un smērvielu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ce%C4%BC%C4%BCu-un-sm%C4%93rvielu-pieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss-vajadz%C4%ABb%C4%81m

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 21.November plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš